Sample menu:

Päivitetty

1.5.2018
v1.5

Tervetuloa Toimintaterapeutti Hanna-Maija Kujalan kotisivuille


Toimin lasten toimintaterapeuttina Mikkelin ja lähikuntien alueella. Terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi saada lapsi, jolla on pulmia leikkitaitojen oppimisessa, ongelmia koulussa tai kaverisuhteissa. Hänellä voi olla myös kömpelyyttä, vaikeutta oppia käden taitoja, poikkeavuutta aistitoiminnoissa tai arjen päivittäiset toiminnot eivät suju.

Lasten toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta. Käytännössä terapia tapahtuu kaupungin/kunnan, Essoten maksusitoumuksella tai Kelan kuntoutuspäätöksellä. Kelan asiakkaiden tulee tehdä kuntoutushakemus Kelan lomakkeella.

Toimintaterapian tavoitteena on, että lapsen valmiudet lisääntyvät ja lapsi pystyy käyttämään mahdollisuuksiaan leikkiessään, koulunkäynnissä ja päivittäisissä toiminnoissa. Tavoitteet asetetaan yksillöllisesti vanhempia kuunnellen.

Example content image using the class .alignleft

Työssäni on tärkeää lapsen ja hänen osallistumisensa arvostaminen. Vahvuuteni tulee vuosikymmenien kokemuksesta. Leikki ja sen tuoma ilo on ehtymätön voimavara.

Mistä on lasten toimintaterapia tehty?

Lapsen kunnioittamisesta, osallistumisesta, leikin merkityksen oivaltamisesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta - Niistä on lasten toimintaterapia tehty.